گروه‌های کاری


SATF Surveillance Action Task Force CATF Communication Action Task Force TATF Translation Action Task Force SDATF Software And Develop Action Task Force
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
1 270 جولای 27, 2021
1 29 می 19, 2022
1 54 می 15, 2022
1 50 می 1, 2022
1 58 فوریه 10, 2022
2 163 دسامبر 14, 2021
8 298 نوامبر 6, 2021
0 139 نوامبر 5, 2021
3 174 سپتامبر 12, 2021
14 401 سپتامبر 11, 2021
0 149 سپتامبر 11, 2021
3 281 آگوست 30, 2021
6 189 آگوست 24, 2021
0 134 آگوست 19, 2021
41 588 آگوست 7, 2021
4 405 جولای 29, 2021
1 338 دسامبر 21, 2019
1 320 دسامبر 21, 2019
2 330 آگوست 16, 2019