گروه‌های کاری


SATF Surveillance Action Task Force CATF Communication Action Task Force TATF Translation Action Task Force SDATF Software And Develop Action Task Force
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
1 259 جولای 27, 2021
1 18 می 19, 2022
1 35 می 15, 2022
1 39 می 1, 2022
1 51 فوریه 10, 2022
2 148 دسامبر 14, 2021
8 266 نوامبر 6, 2021
0 127 نوامبر 5, 2021
3 160 سپتامبر 12, 2021
14 380 سپتامبر 11, 2021
0 135 سپتامبر 11, 2021
3 269 آگوست 30, 2021
6 177 آگوست 24, 2021
0 124 آگوست 19, 2021
41 550 آگوست 7, 2021
4 369 جولای 29, 2021
1 324 دسامبر 21, 2019
1 304 دسامبر 21, 2019
2 318 آگوست 16, 2019