دسته‌بندی موضوعات
3
1

گروه‌های کاری

ما در اوپن‌استریت‌مپ ایران، مسائل مختلفی را که مربوط به نقشه می‌شوند را دنبال میکنیم.
این مسائل موارد مختلفی از ترجمه گرفته تا بحث کیفیت داده‌ها را شامل می‌شود. بنابراین برای رسیدگی هر چه بهتر به این دست از مسائل، «گروه‌های کاری» را تشکیل داده‌ایم.
1
3

اپلیکیشن‌ها و ابزارهای مسیریابی

1-از قوانین عمومی انجمن پیروی کنید.
2-فقط در مورد اپلیکیشن‌ها و ابزارهایی بحث کنید که از نقشه های OSM استفاده می‌کنند و همچنین کپی‌رایت نقشه را نیز رعایت کرده‌اند.
3-به هیچ عنوان برای یک اپلیکیشن خاص تبلیغ نکنید. بحث را حول بهتر شدن و همچنین ابراز دغدغه هایتان شکل دهید.
5

گفت‌و‌گو و مباحثه

در این بخش می‌توانید مطالبی که در بخش‌های دیگر نمی‌گنجد ایجاد کنید.
22