در رابطه با دسته‌بندی CATF

Communication Action Task Force

گروهی برای نظارت بر کپی‌رایت، مکاتبه و مسائل روابط عمومی مربوط به OpenStreetMap.