پروژه Iran ConnectivityCheck

این چالش بسیار مهم در مورد راه هایی است که به راهی دیگر نزدیک است اما به هر دلیلی به ان وصل نشده. هدف این چالش این است که آیا باید این راه ها به یکدیگر وصل شود یا به روش مناسبی عدم اتصال نمایش داده شود(شامل مواردی که بن بست است یا فقط پیاده می‌تواند بین این دو جابه‌جا شود)
لینک ورود به این چالش: MapRoulette

دقت داشته باشید که مپرولت فیلتر هست. اقدامات لازم را انجام دهید!
مپرولت از ویرایش گر تحت وب OSM و JOSM پشتیبانی می کند. برای استفاده از JOSM باید در بخش تنظیمات گزینه OSM remote control را فعال کنبد.

1 Likes