پروژه Iran Crossing Roads

این چالش در مورد راه هایی است که از روی یک دیگر رد شده اند ولی به یکدیگر وصل نشده اند. مثل دو خیابان در یک تقاطع به هم رسیده هم دیگر را قطع کرده اما در نقطه طلاقی با یک گره به هم وصل نشدن. کافی است در نقطه تقاطع یک گره ایجاد کنید تا مشکل برطرف شود.
لینک ورود به این چالش: MapRoulette

دقت داشته باشید که مپرولت فیلتر هست. اقدامات لازم را انجام دهید!
مپرولت از ویرایش گر تحت وب OSM و JOSM پشتیبانی می کند. برای استفاده از JOSM باید در بخش تنظیمات گزینه OSM remote control را فعال کنبد.

1 پسندیده

:white_check_mark: چالش تکمیل شد.