پروژه Iran Invalid Turn Restrictions

این چالش درباره ریلیشن های >دور زدن ممنوع< است. که دچار نقص عضو شده‌اند و باید ترمیم شوند.
لینک ورود به این چالش: MapRoulette

دقت داشته باشید که مپرولت فیلتر هست. اقدامات لازم را انجام دهید!
مپرولت از ویرایش گر تحت وب OSM و JOSM پشتیبانی می کند. برای استفاده از JOSM باید در بخش تنظیمات گزینه OSM remote control را فعال کنبد.