پروژه Iran Malformed Roundabouts

این چالش در مورد میدان هایی است که به درستی رسم نشده اند. مواردی مانند: ترافیک را به درستی هدایت نکند، دایره کامل نباشد، تگ oneway=no را داشته باشد و یا خط صافی باشد که به اشتباه تگ فلکه/میدان خورده باشد.
لینک ورود به این چالش: MapRoulette

دقت داشته باشید که مپرولت فیلتر هست. اقدامات لازم را انجام دهید!
مپرولت از ویرایش گر تحت وب OSM و JOSM پشتیبانی می کند. برای استفاده از JOSM باید در بخش تنظیمات گزینه OSM remote control را فعال کنبد.

:white_check_mark: چالش تکمیل شد