پروژه Iran Sharp Angle Roads

این چالش جاده هایی را نشان می دهد که دارای زوایای بسیار تند هستند و ممکن است به دلیل رسم نادرست ایجاد شده باشند. با دقت به تصاویر ماهواره‌ای این گوشه ها را با اضافه کردن چند گره (نقطه) نرم تر کنید.
لینک ورود به این چالش: MapRoulette

دقت داشته باشید که مپرولت فیلتر هست. اقدامات لازم را انجام دهید!
مپرولت از ویرایش گر تحت وب OSM و JOSM پشتیبانی می کند. برای استفاده از JOSM باید در بخش تنظیمات گزینه OSM remote control را فعال کنبد.

چالش تمام شد. اما همون طور که می دونید این خطاها بعد از مدتی و با رسم های جدیدی که انجام میشه می‌تونه دوباره ظاهر بشه.