لیست سیاه کاربران

لیست سیاه کاربران

نام کاربر uid حساب‌های اجتماعی زمان وارد شدن به لیست سابقه‌ی وارد شدن به لیست دلیل
Iran Map 28 #9594251 - ۲۳ فروردین ۹۸ - حذف پیشوند‌ها در تگ نام معابر در چندین شهر ایران از جمله تهران، تبریز، شیراز، اهواز و … .
amina63 #7298773 - ۳۰ اردیبهشت ۹۸ - این کاربر اقدام به حذف مقدار زیادی از داده‌های نقشه شامل معابر، خطوط برق، رود‌ها و ساختمان‌ها کرده است
aminghobadi #8301144 - ۱ خرداد ۹۸ - این کاربر اقدام به حذف مقدار زیادی از POIهای نقشه کرده است
satiaisp #3145602 satiaisp94 at gmail.com ۲۵ خرداد ۹۸ - پاسخ ندادن به بحث‌های چنجست، پاسخ ندادن پیغام خصوصی و انجام ویرایش‌های مشکوک و غلط. کامنت چنجست اشتباه.
Ahmadjahahafff #10097264 - ۵ مرداد ۹۸ - این کاربر اقدام به حذف مقدار زیادی از POIهای نقشه کرده است. بنظر میاد این حساب، حساب جایگزینی برای aminghobadi باشد.
hadi52585258 #10026288 - ۵ مرداد ۹۸ - این کاربر اقدام به حذف مقدار زیادی از داده‌های نقشه شامل معابر، خطوط برق، رود‌ها و ساختمان‌ها کرده است. بنظر میاد این حساب، حساب جایگزینی برای amina63 باشد.
hasanvand #10189070 - ۱۴ مرداد ۹۸ - این کاربر اقدام به حذف مقدار زیادی از POIهای نقشه کرده است. بنظر میاد این حساب، حساب جایگزینی برای aminghobadi باشد.

افرادی که با * مشخص شدند کسانی هستند که لازم هست اطمینان بیشتری از خراب‌کار بودنشان حاصل بشود.