(قوانین) در رابطه با دسته‌بندی اپلیکیشن‌ها و ابزارهای مسیریابی

1-از قوانین عمومی انجمن پیروی کنید.
2-فقط در مورد اپلیکیشن‌ها و ابزارهایی بحث کنید که از نقشه های OSM استفاده می‌کنند و همچنین کپی‌رایت نقشه را نیز رعایت کرده‌اند.
3-به هیچ عنوان برای یک اپلیکیشن خاص تبلیغ نکنید. بحث را حول بهتر شدن و همچنین ابراز دغدغه هایتان شکل دهید.

1 Likes